Katma Değerli Hizmet Üretimi

çatalca Halkalı depolama antrepo gümrük lojistik
  • Sipariş Toplama ve değerlendirme
  • Elleçleme, Barkodlama/Etiketleme ve Listeleme
  • Paletleme, streçleme
  • On-line envanter takibi
  • Müşteri sistem altyapısı ile entegre çalışabilecek ERP tabanlı yazılım sistem uygulamaları
  • Müşteri kullanımlarına sunulacak çalışma ofisleri

 

Firmamız ve iş ortaklarımızın risklerinin minimize edilmesi ve iş ortaklığında karşılıklı verimliliğinin sürekliliğinin sağlanması, üst düzeyde korunması ve arttırılması maksadıyla, yukarıda sayılan hizmetlere şemsiye olarak;

Handerhan Lojistik; depolarında iş emniyeti ve güvenliği ile depolama güvenliğinin en etkin şekilde sağlanması maksadıyla; 7/24 saat güvenlik hizmetini, kanun ve yönetmeliklere uygun yangın emniyeti sistem kurulumlarını ve olası hasar, yangın v.s. gibi olumsuz durumlardan korunmak için yeterli limitlerde sigorta poliçelerini, kendi riskleri ve iş ortaklarının risklerini minimize etmek adına yerine getirmiştir.

Handerhan Lojistik; ticari işbirliğinde üst düzey karşılıklı verimlilik felsefesi ışığında yapmış olduğu lojistik hizmet uygulamalarında, çağın ve sektörün gerektirdiği modern IT sistemleri ile işlem yapmaktadır. Lojistik depolama sisteminde Giriş-Saklama-Çıkış safhalarının her evresinde ERP tabanlı yazılım ve teknolojik alt yapı yatırımlarının yapılmış olması ile işlemlerin hızlı ve zamanında tamamlanmasına önem verilmiştir.

Handerhan Lojistik; iş süreçlerinin yapılmasında, takip edilmesinde ve denetlenmesinde; Pozitif organizasyon kabiliyeti ve iş bilgisi yüksek deneyimli personel istihdam eder. Handerhan personeli aldığı eğitimlere istinaden olaylaraempati kurma özelliğini ön planda tutarak bakar, kendi uzmanlık alanı ile ilgili profesyonel, şeffaf ve adildir.