İnsan Kaynakları

HEDEFİMİZ

Din, dil, ırk, cinsiyet, engelli ayırımı gözetmeksizin doğru insanların istihdamını sağlamak, çalışanlarının memnuniyetini yükseltmek, kuruma bağlılıklarını ve verimliliğini arttırmak, kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak bir ortam yaratarak karar oluşumuna katılımını sağlamak.

İş Başvuru Formu

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Telefon (gerekli)

CV'niz

Performans Yönetimi Sistemi

ikŞirket hedeflerimizin gerçekleştirilmesinde önemli yer teşkil eden ve en önemli şirket varlıklarımız arasında yer alan çalışanlarımızın performans ölçümleri ve değerlendirmeleri, onların bu hedeflere ulaşmasında büyük önem teşkil etmektedir. Performans yönetim sistemi; ücret, eğitim ve ödüllendirme faktörlerini içermektedir. Performans değerlendirmeleri, personel yetkinlikleri ve hedefleri baz alınarak yapılmakta olup, birim yöneticileri ile değerlendirmeye tabi tutulan personeller arasında samimi ve adil diyalog esas alınarak yapılır. Amaç; takım çalışmasıdır ve takımdaki her oyuncunun oyunu maximum verimlilikte oynaması ve belirlenen hedeflere birlikte ulaşılmasıdır.

Performans değerlendirmeleri yılda en az (1) kez yapılmakta olup; ücret, prim, terfi gibi çalışanlarımızın performansları ile direk bağlantılı bu faktörler, firma yönetimi tarafından değerlendirilmekte ve bu verilere göre atılması gereken adımlar atılmaktadır. Ayrıca tüm departmanlarımız belirli tarihlerde yapılan periyodik eğitim süreçlerinden geçmekte ve sektörel yeniliklerin anında eğitimini alıp, iş yapış süreçlerinde bu değişiklikleri uygulamaktadırlar.

Kariyer Yönetimi ve Planlaması

Şirket tüzel kişiliğimizin hedefler doğrultusunda yönetildiği gibi, çalışan personellerimiz de kendi kariyer hedeflerini şirketimizde rahatlıkla yapabilmektedirler. Handerhan olarak temel prensibimiz; çeşitli sebeblerle boşalan veya yeni yatırım ve projeler dolayısıyla oluşan personel ihtiyaçları, öncelikle kendi bünyemizde bulunan ve gerekli koşullara haiz personellerimiz arasından seçilerek karşılanır.

Ücret Belirleme ve Ödüllendirme Yönetim Sistemi

Handerhan’da çalışma ücretlerini, büyük ölçüde çalışanları belirler. Esnek ücret yönetimi uygulanmakta olan şirketimizde, çalışanlarımızın performans sonuçları ücret artışlarına direk olarak yansıtılır. Ayrıca, yıllık olarak yapılan sektör ve genel ekonomik göstergelerde ücret politikalarının belirlenmesinde büyük önem teşkil etmektedir.

Handerhan, iş süreçlerini devamlı olarak takip eden ve bu süreçlerde yer alarak aktif rol üstlenen, uygulanan veya uygulanması planlanan projelerle ilgili öneriler getiren personeli için; objektif, açık ve adil bir yöntem ile ödüllendirme mekanizmasını çalıştırır, uygular ve bunu şirket içerisinde örnek olarak duyurur.

Sürekli Eğitim ve Gelişim Faaliyetleri

Şirketimiz sürekli eğitim ve gelişim faaliyetleri doğrultusunda periyodik eğitimlere büyük önem vermekte ve bu yöntem/uygulamalarla şirket işlerinin, dolayısıyla iş ortaklarımızın işlerinin daha verimli bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Entegre Lojistik faaliyetleri ile ilgili her türlü gelişme ve kanuni mevzuatların takibi, teknik eğitimler sırasında verilen bilgilerin önemli kısımlarının hatırlatmaları ve tekrarı , şirket içi gerçekleşen uygulamaların bilgilendirilmesi, sektörel bilgilerin paylaşımı ve bu bilgilerin çalışanlarımızda kalıcı olarak yer edinmesinin gerçekleştirilmesi maksadıyla, eğitimin sürekliliğine büyük önem verilmektedir.