Şirketimiz

HANDERHAN LOJİSTİK

2006 yılında kurulan Handerhan Lojistik; sektörün genç, dinamik ve güçlü firmalarından biri. Her geçen gün deneyimini ve gücünü arttıran Handerhan Lojistik, kurumsal anlamda lojistik hizmetini en geniş tanımıyla gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Ulusal ve uluslararası boyutta kara, hava, deniz, demiryolu, intermodal, depo, ve antrepo yönetimi, araç lojistiği, gümrükleme, sigorta ve entegre lojistik içerikli her konuda danışmanlık hizmetini profesyonelce en üst düzeyde vermektedir.

Hakkımızda

HANDERHAN LOJİSTİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Halkalı Gümrüğü  1-2-3-4 nolu limanDepolar Küçükçekmece / İSTANBUL / TÜRKİYE

Kuruluş Tarihi: 01/Mayıs/2006

Vergi Dairesi/Numarası : Halkalı Vergi Dairesi-457 048 5043

Ticaret Sicil Numarası : 586667

Sermayesi : 1.650.000.-TL

Kapasite/Fiziki Bilgiler :

Toplam Kapalı Alan: 12.100 m2/(4) Adet birbirinden bağımsız depo

Toplam Açık Alan : 8.000 m2

Gümrüklü AlanTop. : 20.100 m2

Denetçi: Medyan Denetim Ve Danışmanlık Ltd.Şti. 19 Mayıs Mahallesi Sümko Sitesi A-6 Blok Daire: 6 Kozyatağı-Kadıköy/İSTANBUL

Şirket Profili

2006 Yılında Kurucu ortaklarının, sektörel deneyim ve tecrübelerini personelgirişimcilik ruhu ile entegre ederek kurmuş olduğu Handerhan Lojistik Ve Ticaret A.Ş.; kurulduğu yıldan bu güne kadar yapmış olduğu yatırımlar ve yürütmüş olduğu lojistik faaliyetleri ile ülke ekonomisine yapmış olduğu katkı ve yaratmış olduğu istihdamdan dolayı, ticari kar elde etmenin yanında, sosyal sorumluluk anlayışı ve yaratılan ekonomik katma değerler anlamında da büyük bir heyecanla faaliyetlerini sürdürmektedir.

2006 tarihinde kurulan Handerhan Lojistik bugün; çeşitli departmanlarında görevli ve her biri kendi alanlarında uzmanlaşmış organize personel yapısıyla, entegre lojistik hizmetleri vermenin yanında aynı zamanda; çeşitli projeler ile ilgili müşterileri adına stratejik planlar hazırlama, efektif stratejik çözümler üretme ve bu projelerin başından sonuna kadar yürütülmesi sağlamakta uzmanlaşmış personelleri ile -marka olmak- hedefiyle, hali hazırda faaliyetlerine devam etmektedir.

Vizyon, Misyon Ve Hedeflerimiz

Vizyonumuz: Yurt içi ve yurt dışında bulunan ve ‘’İş Ortaklarımız’’ olarak peradlandırdığımız firmalara, ‘’Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti’’ felsefesi ile beklentilerin de üzerinde ‘’Sürdürülebilir Entegre Lojistik Hizmeti’’ vermek, onlar tarafından tercih edilmek ve iş ortaklarımızın iş süreçlerine eksiksiz entegre olmaktır.

Misyonumuz: Hizmette eşitlilik ve fonksiyonellik kavramları çerçevesinde iş ortaklarımıza güvenilir, hızlı, ekonomik ve yenilikçi hizmet vermek ve iş planlarının eksiksiz yürümesine katkıda bulunmak.

Değerlerimiz;

 • Müşteri ve çalışanların mutluluğuper
 • Şeffaflık
 • Dürüstlük
 • Sosyal Sorumluluk
 • Takım oyunu ve birliktelik
 • Tam açıklama ve izah etme
 • Global ve yerel kültür ve düşüncelere saygı
 • Çevre Bilinci

Teknolojik Altyapı ve Bilişim Sistemleri

Çağdaş, yenilikçi, ekonomik ve aynı zamanda hızlı lojistik hizmet üretiminin service-01temel faktörlerinden biri olan Teknolojik altyapı ve Bilişim Sistemleri, organizasyonumuz içerisinde büyük önem teşkil etmektedir. Bunun için hem kendi iş süreçlerimizin hem de iş ortaklarımızın iş süreçlerinin daha verimli yürütülmesi maksadıyla, modern IT sistemleri ile çalışmaktayız. Sahip olduğumuz ERP tabanlı sistem yazılımı ile, tüm departmanlarımız aynı sistem içerisinde birbirleri ile entegre olmuş durumdadır. Kendi iç entegrasyonumuz, gerektiğinde müşterilerimiz ile paylaşılarak iş süreçleri hızlandırılır. Bu işlem veya bilginin ortak paylaşımı, lojistik sektörü firması ile müşterileri arasında önemli bir köprü vazifesi görmektedir. Gelişmeler yakından takip edilir ve kabul gören yenilikler sisteme eklenir.

Handerhan, mal kabulü-depolama/saklama-mal çıkışı işlemlerini, tüm malların barkodlanması işlemi ve el terminalleri vasıtasıyla yapmaktadır. Kabul edilen her mala bir barkod verilir ve malın tüm hareketleri bu barkod (kişiler için TC kimlik no gibi) numarası ile takip edilir. Depo içerisinde herhangi bir yerde el terminalleri vasıtasıyla yapılan veri girişleri, Access Point (erişim noktaları) vasıtasıyla ana sunucuya gönderilir ve kayıt altına alınır. Gönderilen bu bilgilere, ilişkili tüm birimler on-line olarak ulaşabilir ve sorgulama, raporlama veya başkaca bir işlem yapabilir. Malın çıkış işlemleri de; malın depodaki yerinin yine bu sistem ile kolayca tespit edilebilmesi neticesinde hızlı bir şekilde gerçekleştirilir.

Kalite Politikamız

Geçmişteki tecrübelerimiz ile günümüz koşullarını baz alarak; lojistik sektörü ile ilgili gelecekte bizleri nelerin beklediğini ve iş ortaklarımızın gelecekte neleri satın alabileceğinin öngörülerini bugünden yapmak, bunlara uygun yatırım plan ve programı yapmak suretiyle ‘’sürdürülebilir kalite’’ yi devam ettirmek ana felsefemizdir. Bu konuda sektör içerisinde lider kuruluş olmak en büyük hedefimizdir. Bu hedefleri gerçekleştirebilmek için;

En önemli şirket kaynağımız olarak gördüğümüz çalışanlarımızın, devamlı ve planlı eğitimler ile verimliliklerinin ve tecrübelerinin arttırılmasını,
Bilgi sistemleri altyapılarının etkin kullanımı ile iletişimde tedarikçi, müşteri, resmi kurumlar ve diğer üçüncü kişiler ile bilgi paylaşımının arttırılması ve dolayısıyla iç ve dış organizasyonda etkinliğin sağlanmasını,
Organizasyon içerisindeki tüm departmanların önceden belirlenmiş hedeflerle yönetimi,
Tüm faaliyet ve uygulamalarımızda yurt içi ve yurt dışı yasa, yönetmelik ve ilgili mevzuatlara uygun hareket etmeyi
Mevcut Kalite yönetim Sistemi içerisinde hareket etmeyi ve bu sistemi devamlı olarak ileri götürecek sistemler ve uygulamalar gerçekleştirmeyi İLKELERİMİZ olarak kabul ettik.

Çevre Politikamız

Firma çalışanlarımız gibi Kurumsal kimliğimiz/tüzel kişiliğimiz de, doğal olarak cevre-politikasibir parçası olduğu çevre konusunda gerekli hassasiyeti en üst seviyelerde göstermiş ve faaliyet konusu ile ilgili ÇEVRE BAKANLIĞI’na bağlı tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli resmi izinleri alarak faaliyetlerine devam etmektedir. Amacımız; iştigal konumuzda olduğu gibi bu konuda sektörde öncü kuruluş ve örnek olmaktır.

Müşteri Memnuniyeti Politikası

İş ortaklarımızın mevcut isteklerini veya eleştirilerini; şeffaf, doyurucu, doğru ve adil bir şekilde zamanında karşılamak, temel ilkemizdir. Onları sektörel gelişmeler ve yenilikler hakkında devamlı olarak bilgilendirmenin, karşılıklı iş verimliliği faktörünün gelişmesine büyük katkı yapacağının bilincindeyiz. Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın mutluluğu temel prensibimizdir. Sloganımız olan ‘’Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti’’ ilkesi, bu konuda bizim için büyük önem teşkil etmekte ve olumlu eleştiri ve düzeltilmesi gereken eleştirilere bu slogan ve ilke çerçevesinde ilgi göstermekteyiz.

Firma olarak iş ortaklarımız ile yapmış olduğumuz anlaşma, sözleşme ve iş yazışmalarını büyük bir titizlik ve gizlilik çerçevesinde görüp, bilgi paylaşımlarının sınırlarına dikkat ederiz.

Eleştirilere objektif, tarafsız, adil ve iş ortaklarımızın gözüyle bakıp değerlendiririz. Gelen eleştiri ve şikayetlere ilgili birimimizce aynı gün dönüş sağlanır. Değerlendirmeler sonucunda çıkan sonuç, en geç (2) gün içerisinde çözüm veya çözüm önerisi olarak iş ortağımıza zamanında iletilir. Varsa düzeltilmesi ve müdahale edilmesi gereken faaliyet, gerekli önlemler alınır ve düzeltici faaliyetler ile sorunun bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirler alınır.

Gizlilik ve Bilgi Güvenliği Yönetimi Politikası

Firma olarak iş ortaklarımız ile yapmış olduğumuz anlaşma, sözleşme ve iş iso-27001-bilgi-guvenligi-yonetim-sistemiyazışmaları ile onların iç işleyişleri ve operasyonları ile ilgili bilgileri büyük bir titizlik ve gizlilik çerçevesinde değerlendirip, bilgi paylaşımlarının sınırlarına dikkat ederiz. Bu yönde yapmış olduğumuz çalışmalar ile doğması muhtemel zararların en asgari seviyelerde tutulması amaçlanmaktadır. Bilgi; hem bizim hem de iş ortaklarımız için bir şirket varlığı olarak görülür. Yapmış olduğumuz çalışmalar ile Kullanılabilir Bilgi varlıklarını üst düzey gizlilik prensipleri çerçevesinde muhafaza eder ve bu konuya büyük hassasiyet gösteririz.

İş Güvenliği ve Sağlık Politikası

Handerhan Lojistik; kendi sorumluluk sahası içerisinde bulunan çalışanlarının ve yine tesis içerisinde geçici olarak bulunan diğer kişilerin güvenlikleri ve sağlıkları ile birlikte, araç-gereç ve ekipmanlarının güvenliği ile de yakından ilgilenir ve gerekli tedbirleri alır. Bunun için yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde azami iş güvenliği ve sağlığı için bu konuda uzman danışmanlar nezaretinde gerekli eğitimleri sürekli olarak alır ve yenilikleri takip eder. Amaç iş güvenliği ve insan sağlığıdır.
Bunun için;

 • Düzenli Eğitim ve iş güvenliği ile ilgili yenilikleri aktarma programları,
 • Yasal mevzuat ve yönetmeliklere uygunluğun kontrolleri,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kıyafet, alet, teçhizat ve ekipmanların kullanımı ve bu konudaki yeniliklerin takibi,
 • Yapılan eğitim programları ve uygulamalar ile güvenli ve huzurlu bir iş ortamının oluşturulması,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli risk analizlerinin yapılarak, gerçekleşmesi muhtemel iş kazalarının asgari seviyelerde tutulması,
  faaliyetlerine azami derecede önem vermekte ve temel prensip ve İlkeler olarak görmektedir.